ADMINPANELEN

Det finns flera verktyg för uppföljning beroende på hur detaljerat du vill följa upp. Genom administratörspanelen kan du förbättra ditt systematiska arbetsmiljöarbete genom att:

–   Följa upp dina medarbetares aktivitet
–   Kommunicera med dina medarbetare
–   Ta ut rapporter till dokumentation
–   Lägga till och arkivera användare
–   Skaffa fler licenser vid behov
–   Support

Att kunna följa upp arbetet fyller två syften för dig som ansvarig för arbetsmiljöarbetet. Det ena är att du vet vem som har gjort vad och vilken tid de har lagt på arbetet. Detta kan du lägga till ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Det andra är att du kan använda det som ett verktyg för att bättre förstå och anpassa arbetet för dina deltagare.

Administratörspanelen är ditt främsta verktyg för att följa upp aktiviteten i kursen. Du har tillgång till den genom din administratörsinloggning. Här kan du se om alla har tagit del av materialet inför dialogträffar, och om de gör det i tillräckligt god tid för att ha tid till reflektion. Det ger dig möjligheten att proaktivt göra insatser för att se till att alla är med på banan, och kan delta med sina erfarenheter och kompetens. Kom ihåg att det alltid finns en anledning till att dina medarbetare gör som de gör, så ta hellre reda på hur det kommer sig att de inte har deltagit, och fråga vad du kan göra för att de ska delta. Är det brist på motivation kan du understryka värdet av deras deltagande, eller avsätta mer tid om de inte hinner med.

Vi erbjuder också hjälp med administrationen för dig som vill ha regelbundna rapporter, hjälp med användarhantering eller skräddarsydd dokumentation. Läs mer om våra tilläggstjänster under Fler tjänster.