OM AFS 2015:4

AFS 2015:4 är föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Målen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Arbetsmiljöverket skriver att syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Arbetsgivare bör därigenom ha en tydlig strategi för att stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet som är förankrad i alla delar av organisationen. Utöver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhållanden bidra till arbetsbelastningen. I detta arbete är det viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till arbetstagarnas olika förutsättningar när det gäller att kommunicera.

Chefer och arbetsledande personal har ett särskilt ansvar när det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling, som till exempel konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och konsekvenser av förändringar.

Här menar Arbetsmiljöverket genom AFS 2015:4 att speciellt ett gemensamt arbete kring bemötande och uppträdande bidrar till att motverka kränkande särbehandling.

Vill du veta mer om just AFS 2015:4 och Arbetsmiljöverkets riktlinjer?

Du kan ladda ned AFS 2015:4 här, eller på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare, hjälper dig med detta genom både utbildning och dina medarbetares delaktighet. Ditt arbetsmiljöarbete kan bli mindre beroende av ledarskapet, och därigenom mer effektivt där alla medarbetare kan utgå från både kunskap och erfarenhet, och tillsammans kunna bidra konstruktivt till arbetsmiljön, varje dag.