DEN ANPASSADE ARBETSPLATSEN

Eftersom din kropp påverkas av din omgivning så påverkas också din hjärna av den. Genom att anpassa din omgivning och dina fysiska förutsättningar i arbetet kan fungera bättre både fysisk och socialt. Sätter du dina förmågor som människa i fokus kan du se till att både kropp och knopp också håller längre.

Modulen består av följande tre avsnitt:

Kroppen på jobbet

Kroppen ska inte bara fungera hela dagen, utan hela livet. Du kan inte alltid förändra din omgivning, och då måste du veta hur din omgivning kan påverka dig. Först då kan du variera ditt arbete och samla på dig så få spänningar som möjligt.

Du kommer lära dig om det viktigaste att tänka på när det gäller belastning, och hur din kropp fungerar. Även att stillasittande arbete kan utgöra en belastning utan att det märks, och hur du kan motverka långsiktig spänning och fysisk stress.

Kroppen på jobbet

Kropp och knopp hänger som sagt odelbart ihop, och din arbetsmiljö påverkar dig mentalt. Kognitiv ergonomi är kanske något nytt för dig, men precis som kroppen ska klara av en arbetsdag ska också hjärnan orka med.

Du kommer få en introduktion om hur din kognitiva arbetsmiljö påverkar dig. Till exempel om IT-miljön och kulturen kring hur ni kommunicerar och är tillgängliga på din arbetsplats.

Din arbetsplats

Ljud, ljus, luft, arbetsutrustning, färger och former påverkar dig hela tiden. Din omgivning kan störa dig både fysiskt och mentalt. För att hjärnan och kroppen ska kunna koppla av och fokusera måste din omgivning tillåta det.

Du kommer komma så nära inpå att vara en ergonom som det går med en VR-tur i ett kontor. Utforska de saker som kan förbättra din fysiska arbetsmiljö för att bättre passa din kropp och din hjärna. Då får du bättre förutsättningar för att må bra och fungera bra, både kortsiktigt och långsiktigt.

”Arbetstagare ska ha möjlighet att styra sig själv i den miljö de befinner sig i till nytta för sig själv men också bidra positivt till den gemensamma arbetsmiljön. Får alla kunskapen så vill jag tro att det går både snabbare och blir en än bättre arbetsmiljö än annars. Det handlar så många gånger om enkla medel, små förändringar som tillför så mycket för att slippa onödigt lidande och onödiga kostnader.”

Helena Remback – Wersén Konsult & Utbildning