INKLUDERANDE ARBETSMILJÖ

Alla medarbetare har ansvar för och spelar viktiga roller för att skapa en arbetsplats där alla är inkluderade. När olikheter välkomnas och värderas kan du skapa delaktighet både för dig själv och dina arbetskamrater. För att skapa en bra arbetsmiljö med förutsättningar att arbeta tillsammans behöver du förstå vad olikheter och mångfald i gruppen innebär.

Modulen består av följande tre avsnitt:

Olikheter på arbetsplatsen

Du och dina medarbetare har likheter och olikheter sinsemellan. Olika tankesätt och perspektiv är en fördel på samma sätt som olika kompetenser är en fördel. Mångfald kan skapa bättre och starkare arbetsgrupper.

Ni kommer utforska närmare vad din grupp har för likheter och olikheter, och vad kognitiv mångfald är. Ni lär er att använda olika perspektiv, olikheter och egenskaper för att ge din arbetsgrupp bättre förutsättningar att lyckas med uppdraget.

Skapa en inkluderande arbetsmiljö

För att skapa en inkluderande arbetsmiljö behöver du utmana hinder och utnyttja möjligheter. Då kan din arbetsplats präglas av delaktighet och engagemang – där kompetens står i fokus.

Du kommer få handfasta råd och kunskap om hur du kan skapa en inkluderande arbetsmiljö genom specifika beteenden. Hur du kan främja delaktighet och motverka utanförskap eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Då kan ni tillsammans dra nytta av allas kunskap, erfarenhet och förmågor.

Inkluderande arbetsmiljö – vad är det?

Vad menas med en inkluderande arbetsmiljö? Genom att aktivt arbeta med inkludering kan du skapa bättre lärande, mer effektivitet och mer givande arbetsplats för dig och dina kollegor.

Ni kommer titta närmare på vad en inkluderande arbetsmiljö är och vad det innebär, och de faktorer som påverkar din förmåga att inkludera andra.

”Den stora gemensamma utmaningen på svenska arbetsplatser är inte längre den fysiska arbetsmiljön utan den psykosociala. Vi alla tjänar på ett mer inkluderande arbetsklimat där alla kan vara med och tillföra värde, samhällsekonomiskt och arbetsbelastningsmässigt. Det samtidigt som vi kan få större arbetsglädje, mer kreativitet, mer långsiktiga och hållbara lösningar som också kan skapa större tillväxt, bättre produkter och tjänster.”

Malin Rogström – Winclude