MEDARBETARSKAP

Arbetsmiljön på din arbetsplats påverkar förutsättningarna att genomföra arbetet – och därigenom påverkas också era resultat. Att förstå varandras beteenden är en viktig del för att ni ska kunna skapa en bättre arbetsmiljö, där du och dina medarbetare kan må bra och gå bra.

Modulen består av följande fyra avsnitt:

Du på jobbet

För att förstå din roll på din arbetsplats behöver du förstå ditt eget beteende och hur du vill att saker ska vara. Alla är och tycker olika. Med kunskap kommer även möjligheten att kunna anpassa ditt beteende så att du kan uppnå bättre resultat.

Du kommer att utforska hur ni utövar era roller på er arbetsplats, och de unika styrkor som du och dina medarbetare har. Du kommer bättre förstå när du ska ta plats eller ge plats till andra, för att alla ska må bra och kunna prestera sitt bästa.

Din arbetsgrupp

du vill att saker ska vara. Alla är och tycker olika. Med kunskap kommer även möjligheten att kunna anpassa ditt beteende så att du kan uppnå bättre resultat.

Du kommer att utforska hur ni utövar era roller på er arbetsplats, och de unika styrkor som du och dina medarbetare har. Du kommer bättre förstå när du ska ta plats eller ge plats till andra, för att alla ska må bra och kunna prestera sitt bästa.

Ditt beteende och andra

Förstår du ditt eget beteende kommer du bättre kunna förstå andra. Det är en förutsättning för att du ska förstå även hur andra uppfattar ditt beteende.

Du lär dig mer om hur beteenden kan uppfattas av andra, och även hur beteendet påverkas av olika tillstånd. Det du tänker och gör kan tolkas annorlunda än du tänkt av andra, och genom fler perspektiv på beteende kommer du bättre kunna samarbeta med andra.

Kommunikation

Hur du är, vad du värdesätter och hur du tänker påverkar hur du kommunicerar. Småprat är inte att underskatta, men i arbetet behöver du kommunicera tydligt och målinriktat. När du kommunicerar med andra har du ett ansvar för resultatet av den kommunikationen.

I avsnittet lär du dig mer om hur det sätt du kommunicerar på påverkar hur du uppfattas av andra. Ni utforskar tillsammans strategier för att er gemensamma kommunikation ska bli effektivare.

”Innebörden av din kommunikation är den respons du får.”

”Arbetsmiljö är något som berör samtliga på en arbetsplats. Med mer kunskap om vad som skapar en bra arbetsmiljö kan vi hjälpa varandra med bättre förutsättningar och utföra uppdraget på ett bättre sätt. Jag är övertygad om att alla vill lyckas i sitt arbete. Med mer förståelse om oss själva, vårt beteende, och andra i vår omgivning kan vi genom bättre beteende skapa resultat bortom det vi tar för troligt.”

Peter Jonsson – Complementum