OM KURSEN

Kursen Praktisk arbetsmiljö – för medarbetare innehåller allt du behöver för att på ett nytt sätt arbeta med arbetsmiljön på just din arbetsplats.

De fyra modulerna i kursen är framtagna med hjälp av erfarna experter. Innehållet är noga utvalt efter deras långa erfarenhet och vad de identifierat som nycklar till framgång.

Med Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare vill vi bjuda in till reflektion och dialog. Ni kommer arbeta med beteende mot varandra, hur stress, vår omgivning och olika tillstånd påverkar vår förmåga. Med ett helhetsperspektiv som sätter människan i fokus kan du skapa de bästa förutsättningarna och för att uppnå och behålla en god social arbetsmiljö – från individen till relationer till kultur. För att alltid finnas tillgänglig är kursen webbaserad och finns på mobil, läsplatta eller dator.

Medarbetarskap

Stresshantering

Den anpassade arbetsplatsen

Inkluderande arbetsmiljö

Medarbetarskap

Stresshantering

Den anpassade arbetsplatsen

Inkluderande arbetsmiljö