OM OSS

Vår vision – En bättre vardag för alla

Vårt mål är att alla arbetsgivare ska ta det för självklart att ge sina anställda verktygen för att påverka sin egen arbetssituation, miljö och hälsa. Man ska inte behöva gissa sig till hur man kan må bättre – genom tillgängliga medier och handfasta, lättanvända råd ska vi göra arbetsmiljö till inte bara allmänt känd information – utan allmänt använd kunskap.

Precis som man går igenom säkerhet på arbetsplatsen när man börjar ett nytt jobb ska man säkra att alla gör vad de kan för att ha en så bra basnivå som möjligt för att kunna tackla riktiga problem – inte lägga all energi på vardagen.

Man ska varken behöva bli inbränd eller utbränd!

Hur kom sig Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare?

Våren 2016 kom Arbetsmiljöverket ut med sin nya Arbetsmiljöföreskrift AFS 2015:4, som förtydligar och kompletterar arbetsmiljölagen och riktlinjer kring arbetsgivarens ansvar angående social och organisatorisk arbetsmiljö. (Här har vi samlat mer information om AFS 2015:4, om du är nyfiken)

VI letade då själva efter information om hur man kan arbeta med just dessa frågor. Det finns flera bra utbildningar inom arbetsmiljö (ex Bättre Arbetsmiljö, BAM/Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM) som riktar sig mot mellanchefer och arbetsmiljöansvariga. Dessa utbildningar fokuserar på Ledarskap. Ledarskapet är självklart viktigt, och vi rekommenderar varmt att gå dessa kurser.

Men alla medarbetare bidrar till både arbetsmiljön och i förlängningen kulturen på en arbetsplats. Så vi letade reda på fyra experter som på olika sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor och skapade Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare.

Att samla alla dina medarbetare för utbildning är för de flesta företag inte ett hållbar alternativ – varken logistiskt eller ekonomiskt. I dagens snabba tempo vill vi heller inte lägga sten på börda – att lägga till fler arbetsuppgifter för att minska stress håller du nog med om att det låter kontraproduktivt. Därför byggde vi plattformen och tillgänglighet i ett år för att alla medarbetare ska kunna delta när och där det passar dem själva.

Med vår tjänst Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare kommer alla på företaget ha tillgång till kunskap om hur man praktiskt, varje dag, kan förbättra sin egen fysiska och mentala hälsa i vardagen. Ge inflytandet till de medarbetarna som behöver det. Medarbetarna har alltid tillgång och deltagande kan enkelt följas upp och dokumenteras.

Sedan våren 2017 finns nu alltså Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare. Det är en marknadsunik tjänst som samlar kunskap om hur man i vardagen kan påverka sin arbetsmiljö till det positiva, ur ett medarbetarperspektiv.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Inga fält hittades.

Hur kom sig Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare?

Våren 2016 kom Arbetsmiljöverket ut med sin nya Arbetsmiljöföreskrift AFS 2015:4, som förtydligar och kompletterar arbetsmiljölagen och riktlinjer kring arbetsgivarens ansvar angående social och organisatorisk arbetsmiljö. (Här har vi samlat mer information om AFS 2015:4, om du är nyfiken)

VI letade då själva efter information om hur man kan arbeta med just dessa frågor. Det finns flera bra utbildningar inom arbetsmiljö (ex Bättre Arbetsmiljö, BAM/Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM) som riktar sig mot mellanchefer och arbetsmiljöansvariga. Dessa utbildningar fokuserar på Ledarskap. Ledarskapet är självklart viktigt, och vi rekommenderar varmt att gå dessa kurser.

Men alla medarbetare bidrar till både arbetsmiljön och i förlängningen kulturen på en arbetsplats. Så vi letade reda på fyra experter som på olika sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor och skapade Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare.

Att samla alla dina medarbetare för utbildning är för de flesta företag inte ett hållbar alternativ – varken logistiskt eller ekonomiskt. I dagens snabba tempo vill vi heller inte lägga sten på börda – att lägga till fler arbetsuppgifter för att minska stress håller du nog med om att det låter kontraproduktivt. Därför byggde vi plattformen och tillgänglighet i ett år för att alla medarbetare ska kunna delta när och där det passar dem själva.

Med vår tjänst Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare kommer alla på företaget ha tillgång till kunskap om hur man praktiskt, varje dag, kan förbättra sin egen fysiska och mentala hälsa i vardagen. Ge inflytandet till de medarbetarna som behöver det. Medarbetarna har alltid tillgång och deltagande kan enkelt följas upp och dokumenteras.

Sedan våren 2017 finns nu alltså Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare. Det är en marknadsunik tjänst som samlar kunskap om hur man i vardagen kan påverka sin arbetsmiljö till det positiva, ur ett medarbetarperspektiv.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Om oss

Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare produceras och säljs av Hariett AB. Vi är lärandekonsulter som sedan 2010 hjälper dig att lyckas med ditt företags kompetensutveckling, genom digital utbildning, e-Learning och riktigt bra utbildningsdesign. Tillsammans lyckas vi med våra kunder till bättre kompetensutveckling, bättre medarbetare och ledare, och smartare organisation.

I dagens snabba utvecklingstempo krävs en flexibel organisation som kan anpassa sig till nya förutsättningar. Därför anser vi att investera i dina medarbetares kunskap och färdigheter är att på riktigt måna om både företaget och sina medarbetare.