REFERENSER

Att investera i medarbetarna och deras sociala arbetsmiljö är självklart för framgångsrika ledare

”Det är enkelt – detta tjänar vi pengar på!” är det spontana svaret från Mikael Junger, Hotelldirektör/VD på Clarion Hotel Winn, när han får frågan hur han ser på investeringen. ”Våra ledare får ett effektivt redskap i arbetet och alla våra medarbetare får ett bra hjälpmedel för att få upp frågorna på bordet.”

Clarion Hotel Winn har arbetat med sin värdegrund i över 15 år och varje ny medarbetare introduceras förstås i den. Värdegrundstavlan finns som en ständig påminnelse till alla medarbetare om vad de kommit överens om finns på strategiska platser i verksamheten.

Som många andra organisationer såg de förbättringsområden i sin senaste medarbetarundersökning och jobbar nu aktivt för att bli en ännu bättre arbetsplats. Clarion Winn är en arbetsgivare som väljer att satsa på sina medarbetare och göra sitt yttersta för att skapa en riktigt god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Mikael menar att de redan fått medarbetare som bättre förstår sina egna och andras beteenden och lättare kan kommunicera med varandra, vilket ger effektivare och trevligare samarbeten för alla via kursen. Att de dessutom kommer att lära sig mer om stresshantering, anpassa arbetsplatserna på bästa sätt och att arbeta för en inkluderande arbetsmiljö ser de fram emot.

När arbetet med Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare startade, blev många medarbetare ivriga berättar Emma Norelius, Operation manager Hotels & Sales:

”Direkt började ett positivt snack spridas hos medarbetarna, där man pratade om kursen och hjälpte varandra.”

För att ge medarbetarna ytterligare en upplevelse och en ännu bättre möjlighet att lära sig mer skapade Emma en övning där medarbetarna fick ta ställning till olika värdeord och påståenden. De fick positionera sig vid de ord och påståenden som de själva kände igen sig i. Det utvecklades sedan med ytterligare värdeord och påståenden och den som ville fick förstås byta position. Slutligen presenterades de olika färgerna enligt DISA-modellen. Mycket lärorikt och givande för samtliga!

Vi har fått möjligheten att ta del av övningen. Om du vill du ta del av den och köra den på ditt arbete kan du kontakta oss via mejl: helena@hariett.se.