REFERENSER

Alla medarbetares har ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för att du som anställd kan utföra ditt arbete utan risk för skada eller ohälsa. Det står i Arbetsmiljölagen. Men arbetsmiljö är så mycket mer än den fysiska aspekten. Hur vi behandlar varandra, vilken atmosfär vi skapar och hur mycket vi hjälper varandra är beteenden som påverkar hur vi mår på jobbet.

Varför valde ni att arbeta med verktyget Praktisk arbetsmiljö?​

Arbetsmiljö är viktigt för oss och vi har i alla år jobbat med det på olika sätt, men det finns alltid en förbättringspotential. Först och främst tycker jag att det är viktigt att belysa alla medarbetares egna ansvar för sin egen och sina kollegors arbetsmiljö. Det glöms så lätt bort. Praktisk arbetsmiljö hade en riktigt bra modul för just det. Dessutom skulle jag vilja jobba mer systematiskt med dessa frågor och här fanns ett bra underlag.

Har kurserna levt upp till era förväntningar?

Ja, de innehåller mycket bra information och har verkligen levt upp till våra förväntningar. Kurserna har väckt många tankar hos oss och kanske fått oss att jobba lite annorlunda. Vi tänker på hur vi bemöter varandra, vad vi förmedlar när vi kommer till jobbet på morgonen till exempel. Det har gett effekt. Nu har vi också en gemensam grund som vi kan hänvisa till i diskussioner om arbetsmiljö. Det är värdefullt.

Hur har ni jobbat med kurserna?

Det finns ju fyra block: medarbetarskap, stresshantering, kroppen på jobbet och inkluderande arbetsmiljö. Vi tog ett block i taget och gav alla medarbetare i uppdrag att läsa igenom texterna i det blocket. Veckan därpå träffades vi på respektive klinik och gick igenom och diskuterade blocket.

Hur hade ni kunnat göra det ännu bättre?

Även om kurserna är slut återkommer Birgitta Sjölin och Hälsinge smådjursklinik till dem på olika sätt i sitt arbete. Birgitta upplevde blocket inkluderande arbetsmiljö som extra värdefullt och har bland annat samlat hela personalen för en heldag för att gå igenom olika personlighetstyper.

 

– Det där återkommer vi ofta till – hur vi kan förstå varandra bättre och hur vi kan nyttja våra olika personligheter på olika sätt. Det är en viktig del av arbetsmiljö som man lätt glömmer bort, avslutar hon.

Hälsinge Smådjursklinik har sedan 1998 behandlat katter, hundar och andra smådjur. Den privatägda kliniken finns på tre ställen: Hudiksvall, Söderhamn och Ljusdal och här arbetar 35 välutbildade och erfarna veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare. Förutom förebyggande och akut vård erbjuder klinikerna även butiker med allt från djurfoder till tillbehör och leksaker.

Att investera i medarbetarna och deras sociala arbetsmiljö är självklart för framgångsrika ledare

”Det är enkelt – detta tjänar vi pengar på!” är det spontana svaret från Mikael Junger, Hotelldirektör/VD på Clarion Hotel Winn, när han får frågan hur han ser på investeringen. ”Våra ledare får ett effektivt redskap i arbetet och alla våra medarbetare får ett bra hjälpmedel för att få upp frågorna på bordet.”

Clarion Hotel Winn har arbetat med sin värdegrund i över 15 år och varje ny medarbetare introduceras förstås i den. Värdegrundstavlan finns som en ständig påminnelse till alla medarbetare om vad de kommit överens om finns på strategiska platser i verksamheten.

Som många andra organisationer såg de förbättringsområden i sin senaste medarbetarundersökning och jobbar nu aktivt för att bli en ännu bättre arbetsplats. Clarion Winn är en arbetsgivare som väljer att satsa på sina medarbetare och göra sitt yttersta för att skapa en riktigt god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Mikael menar att de redan fått medarbetare som bättre förstår sina egna och andras beteenden och lättare kan kommunicera med varandra, vilket ger effektivare och trevligare samarbeten för alla via kursen. Att de dessutom kommer att lära sig mer om stresshantering, anpassa arbetsplatserna på bästa sätt och att arbeta för en inkluderande arbetsmiljö ser de fram emot.

När arbetet med Praktisk Arbetsmiljö – för medarbetare startade, blev många medarbetare ivriga berättar Emma Norelius, Operation manager Hotels & Sales:

”Direkt började ett positivt snack spridas hos medarbetarna, där man pratade om kursen och hjälpte varandra.”

För att ge medarbetarna ytterligare en upplevelse och en ännu bättre möjlighet att lära sig mer skapade Emma en övning där medarbetarna fick ta ställning till olika värdeord och påståenden. De fick positionera sig vid de ord och påståenden som de själva kände igen sig i. Det utvecklades sedan med ytterligare värdeord och påståenden och den som ville fick förstås byta position. Slutligen presenterades de olika färgerna enligt DISA-modellen. Mycket lärorikt och givande för samtliga!

Vi har fått möjligheten att ta del av övningen. Om du vill du ta del av den och köra den på ditt arbete kan du kontakta oss via mejl: helena@hariett.se.